Yükleniyor..

Çözümlerimiz

Logo Veri Düzenleme Çözümleri


bounceIn

İşletmenin ihtiyacına özel düzenlenen ve Logo veri tabanındaki verilerin işlenmesi esasına dayanan çözümler. Genel olarak işletmenin özel yapısı gereğince standart dışı çalışma isteğinin cevabıdır. Logo yazılım standart özelliklerini kullanarak ek ihtiyaçlar özel çözüm konusu yapılmaktadır.

Veri Aktarımı Çözümleri


bounceIn

Birden fazla farklı veri tabanı, lokasyon veya sistem arasında veri transferini otomatik veya kontrollü yapmaya yarayan çözümler. Çoğunlukla birden fazla lokasyonda bulunan veya birden fazla program tarafından üretilen ve ortak veri alanlarının belirlenmesi ve veri tansferinin sağlanmasına dönük çözümlerdir.

Özel Çözümler


bounceIn

İşletmenin talebine göre dizayn edilen çözümlerdir. İşletmenin ihtiyacı standart yazılımlarla karşılanamadığı durumlarda tamamen özel çözüm üretmek gerekir. Bu tür çözümler işletmeye özel ve isteğe göre uyarlanarak oluşturulur. Tüm özel durumlar göz önünde bulundurularak oluşturulan bu çözümler gerek bağımsız olarak ve gerekse diğer bir programa veri aktarmak yada diğer bir programdan veri almak üzere değerlendirilebilir.